Сприятливий інвестиційний клімат

                                                                              КОНКУРЕНТІ ПЕРЕВАГИ МІСТА

 • Високий рівень соціально-економічного розвитку та низька чутливість економіки та бюджету міста до макроекономічних коливань, що забезпечується стабільною роботою містоутворюючих підприємств енергетичного комплексу
 • Наявні трудові ресурси міста з високим рівнем освіти та інтелектуальним потенціалом створюють умови для розміщення підприємств з високою інноваційною складовою
 • Територіально компактне впорядковане місто з розвинутою комунальною та соціальною інфраструктурою, задовільним станом об’єктів житлово-комунального господарства, що забезпечує вищий за середній рівень комфортності проживання серед міст України та умови для розвитку бізнесу
 • Молода активна громада із високим рівнем поінформованості, яка приймає активну участь у житті міста та готова до впровадження сучасних управлінських рішень та динамічних змін
 • Вищий за середній по країні рівень зайнятості та заробітної плати створюють умови для розвитку торгівлі, побутового обслуговування та суміжних галузей
 • Достатня забезпеченість водними ресурсами для функціонування виробничої сфери та потреб населення
 • Високий рівень забезпеченості енергетичними ресурсами та потужна система енергомереж
 • Наявні вільні земельні ділянки та виробничі площі 
 • Наявність рекреаційних зон,що може бути використано для розвитку туристичного потенціалу міста, відпочинку та оздоровлення
 • Успішний досвід роботи з міжнародними організаціями та участь у проектах міжнародної технічної допомоги
 • Відкритість місцевої влади до роботи з іноземними та вітчизняними інвесторами, підтримка владою міста малого підприємництвата ініціатив мешканців 
 • Мери за економічне зростання
 • «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)
 • Агенція місцевого розвитку міста Енергодара
 • Фонд Східна Європа
 • Міжнародна організація міграції
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • Фундація українсько-польської співпраці
 • ДТЕК
 • U-LEAD з Європою